Fotopasti


Jednotka, která je přizpůsobena speciálně pro outdorové prostředí. Hlavním přínosem je využití základních funkcí s přídavnými moduly, které zajišťují po přechodnou dobu funkčnost bez přívodu elektrické energie. 

  • outdoorové použití, dohled nad krmnými staniceni, monitoring zvěře,dohled nad revíry a honitbami
  • monitoring rekreačních, nebo jiných objektů
  • monitoring opuštených zařízení, hlídání zemědělské úrody
  • monitorování obecního majetku, černých skládek apod.
  • speciální rozřazovací aplikace dle místa, data a času
  • napájení pomocí baterií

Cena neobsahuje cenu za případnou instalaci servisním střediskem.

Cena je uvedena včetně DPH.

7 260,00 Kč