Vidíte vše, co je a bylo v pohybu

Hlídáme aktuální polohu vozidel, spotřebu paliva, vedeme elektronickou knihu jízd, reportujeme statistiky pro legislativní účely a dokážeme zabránit pokusům o zneužití. S námi sledujete a hlídáte vše, co je v pohybu: osobní, nákladní vozidla, návěsy, pracovní stroje, karavany, lodě, zemědělskou a lesní techniku, zásilky a elektrokola.


Kde mám všechna vozidla

  • rychlý přehled o situaci
  • po přihlášení do našeho systému vidíte interaktivní mapu, znázorňující aktuální polohu a pohyb všech sledovaných vozidel
  • vozidla rozdělena do jednotlivých skupin (oddělení)
  • okamžitý přehled o pozici všech vozidel na mapě
  • podrobná historie pohybu 
  • možnost nastavení na soukromou nebo služební jízdu
  • možnost skrytí soukromých jízd
  • identifikace řidičů a jejich cest ve vozidlech
  • široký nástroj pro vytváření standartních i individuálních reportů a analýzy opuštění vyhrazené zóny
  • hromadné načtení čerpání k vozidlům z čerpacích karet, detekce odcizení PHM
  • zjištění polohy ztracených či odcizených vozidel
  • sledování spotřeby paliva a porovnání se stanovenou spotřebou, grafy využití vozidel
  • podklady pro účtovaní služebních cest
  • upozornění na termíny údržby, výměny oleje a STK
  • evidence servisních zásahů

  Sledování spotřeby vozidla se záznamy o tankování

  • import tankovacích karet jednotlivým vozidlům
  • automatické upozornění na neobvyklé hodnoty
  • možnost napojení na CAN bus vozidla (zobrazujeme hodnoty, dle palubního počítače vozidla)
  • široký nástroj pro vytváření standardních i individuálních reportů
  • sledování spotřeby paliva a porovnání se stanovenou spotřebou, grafy, využití vozidel

  Tachograf

  Data z tachografu pravidelně stahujeme a přehledně zobrazujeme k jednotlivým jízdám v systému. K dispozici máte přehled o jednotlivých jízdách, přestávkách a pracovním fondu jednotlivých řidičů .

  • vyčítání dat z digitálních tachografů
  • real-time dat z tachografu
  • stahování tachografu a karty řidiče dle platné legislativy
  • analýza historických dat

  Identifikace řidičů

  Kdo je a kdo byl za volantem? Díky funkci automatického rozpoznávání řidičů pomocí RFID nebo Dallas čipů máte vždy jasno. Máte již ve Vaší firmě RFID čipy pro docházkový systém? Nevadí z 90% dokážeme načíst data z vašich karet. Data jednotlivých řidičů se pak automaticky zpracovávají v systému k jednotlivým SPZ.

  • rozpoznání řidičů podle čipů
  • identifikace pro aktivní i pasivní zabezpečení
  • identifikace posádky ve vozidle

  Reporty a propojení přes API 

  • integrace do stávajících aplikací Uživatele je možné realizovat buď v podobě rozšíření vlastní služby nebo prostřednictvím standardních rozhraní
  • XML rozhraní automatizovaného exportu a importu dat, probíhá v zadaných časových intervalech nebo na základě vyžádání cílové aplikace
  • import a export CSV souborů v zadaných časových intervalech nebo na vyžádání cílové aplikace
  • rozšířenou možností integrace je vytvoření služby obsluhující v reálném čase požadavky aplikace třetí strany 

  Monitorování stylu jízdy

  Sledujeme a vyhodnocujeme jízdní styl jednotlivých řidičů. Upozorňujeme na nadměrné opotřebení vozidla.

  • sledování nadměrného brždění, 
  • sledování nadměrné akcelerace 
  • sledování náhlé změny směru jízdy
  • reporty problematického stylu jízdy ke konkrétnímu řidiči
  • široký nástroj pro vytváření standardních i individuálních reportů

  Upozorňování

  Systém sám nahlásí potřebnou výměnu oleje, garanční opravu nebo blížící se STK a emise. Zároveň upozorní na překročení oblasti pohybu v pracovní i mimo pracovní dobu.

  • upozornění na překročení limitu měsíčních kilometrů stanovenou dle leasingové smlouvy
  • oznámení přímo na e-mail nebo na mobil

  Automatizované reporty v e-mailu

  Náš systém můžete používat standardním způsobem, ale jako novinku nabízíme automatické zasílání požadovaných reportů přímo do e-mailu bez vašeho zásahu. Stačí jednoduše říct co, kdy a v jakém formátu požadujete zasílat a je to.

  • knihy jízd za jednotlivé období
  • sestavy podle SPZ a řidičů, vyhodnocení efektivity jejich jízdy
  • analýza nákladů a efektivita pracovní doby

  Přečtěte si jako první, co je nového